فروشگاه اینترنتی دیجی تک

این فروشگاه توسط  مجموعه اینترنتی پاشابرند با هدف حمایت از نوجوانان و فروشندگان نوپا “فروشگاه اینترنتی دیجی تک “رو طراحی کردن ، تا بتوانند وارد دنیا تجارت الکترونیک  شوند

 

1399 – 2020